Äventyrsrally till förmån för SOS Barnbyar

Äventyrsrally arbetar helt ideellt till förmån för SOS Barnbyar. Utöver att samla in pengar till organisationen vill man hjälpa till att belysa arbetet med utsatta barn världen över genom att besöka och dokumentera verksamheten. "Detta för att ge något tillbaka till alla dem som hjälpt oss på något sätt med vårt arbete", berättar Hampus och fortsätter. "Till dem som satt in pengar till vår insamling men också till sponsorer och privatpersoner som hjälpt oss med bilen, kontakter, bensinpengar och allt annat man kan tänkas behöva hjälp med inför sådana här projekt". 

Barnen som bor i byarna är de barn som varit allra mest utsatt, många har förlorat inte bara en utan båda sina föräldrar och får en ny chans i livet. Att kunna växa upp under trygga förhållanden och bli självständiga och harmoniska som vuxna. Vad varje barn har rätt till. I barnbyarna får man en barnbymamma och syskon som man bor tillsammans med i ett hus i barnbyn. Man får gå i skolan och utöver det finns pedagoger, psykologer, assistenter och annan personal på plats i byn. 

"Det är fantastisk upplevelse att få besöka byarna. Trots allt som barnen upplevt har de en positiv inställningen till livet och framtiden. Man skulle lätt kunna tro att de är som vilka barn som helst men man får inte glömma att varje barn bär på en tuff och utsatt historia som ingen ska behöva uppleva. Det är härligt att se att barnen, trots en tuff start i livet, i de flesta fall växer upp till trygga och självsäkra människor" säger Elin.

Läs om Elins personliga upplevelse i barnbyn i Almaty, Kazakstan 

Det är viktigt att komma ihåg att SOS Barnbyar inte bara arbetar med barnen i barnbyarna utan också förebyggande via sina familjestärkande program. Där stöttas utsatta familjer och föräldrarna ges då en möjlighet att själva ge sina barn en kärleksfull och trygg uppväxt. Allt för att förhindra att barnen överges från början. 

Det finns 150 miljoner föräldralösa barn världen över. Var med och ge ditt bidrag till SOS Barnbyar eller bli fadder! För 250:- kan du exempelvis ge ett utsatt barn i Bolivia möjligheten att gå i förskola, Ditt bidrag gör skillnad! 

2 Comments

  1. FILM! | aventyrsrally.se 19 augusti, 2015

    […] SOS Barnbyar […]

  2. […] SOS Barnbyar […]

Translate »